Startdato:
Sluttdato:
43 Kjllefjord vv Nettvann
Tidsrom: 2013-01-01 00:00:00 - null

Prvedato 08-Kimtall 22C 09-Koliforme bakterier 37C 06-E.coli 44-pH, surhetsgrad 04-Turbiditet 01-Farge 07-Intestinale enterokokker 35-Konduktivitet 05-Clostridium perfringens Total Hardhet 19-Ammonium Lukt /smak - Lukt /smak Temperatur ved mottak - Temperatur ved mottak 34-Klorid 50-Sulfat 42-Nitrat (NO3-N) 53-Totalt organisk karbon (TOC) 21-Arsen 24-Bly 32-Kadmium 36-Kopper 37-Krom 38-Kvikkslv 41-Nikkel 18-Aluminium 25-Bor 31-Jern 39-Mangan 40-Natrium 30-Hydrokarboner, mineraloljer 47-Polysykliske aromatiske hydro-karboner (PAH) 54-Trihalometaner - total 51-Tetrakloreten og trikloreten 28-Fluorid 43-Nitritt (NO2-N) 27-Cyanid 20-Antimon 49-Selen THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C23 THC >C23-C35 23-Benzo(a)pyren 4701-Benzo(b)fluoranten 4702-Benzo(k)fluoranten 4704-Indeno(1,2,3-cd)pyren 4703-Benzo(ghi)perylen 56-Akrylamid 57-Epiklorhydrin 5401-Kloroform 22-Benzen 17-1,2-dikloretan 5102 Trikloreten 5404-Bromdiklormetan 5101-Tetrakloreten 5403-Dibromklormetan 5402-Bromoform 58-Vinylklorid 26-Bromat
/ml /100 ml /100 ml FNU mg/l Pt /100 ml mS/m /100ml mg/l CaO mg/l N C mg/l Cl mg/l SO42- mg/l N mg/l C g/l As g/l Pb g/l Cd mg/l Cu g/l Cr g/l Hg g/l Ni mg/l Al mg/l B mg/l Fe mg/l Mn mg/l Na g/l C g/l g/l g/l mg/l F mg/l N g/l CN g/l Sb g/l Se g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l C6 H6 g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l BrO3-
Minst 0 0 0 6,48 0,1 0 0 4,9 0 8 0,005 0 1,4 5,4 5,51 0,045 1,3 0,034 0,42 0,005 0,022 0,058 0,002 0,64 0,007 0,002 0,004 0 4 0 0 0 0 0,05 0,002 1 0,02 0,06 10 10 10 10 20 20 0,02 0,02 0,02 0,004 0,004 0,02 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2
Gj.snitt 20,646 0,015 0 7,106 0,5 5 0 12,6 0 8 0,01 0 5,91 5,4 5,51 0,045 1,3 0,034 0,42 0,005 0,022 0,058 0,002 0,64 0,007 0,002 0,004 0 4 0 0 0 0 0,05 0,002 1 0,02 0,06 10 10 10 10 20 20 0,02 0,02 0,02 0,004 0,004 0,02 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2
Strst 300 1 0 7,8 8,2 20 0 96,0 0 8 0,023 0 9,4 5,4 5,51 0,045 1,3 0,034 0,42 0,005 0,022 0,058 0,002 0,64 0,007 0,002 0,004 0 4 0 0 0 0 0,05 0,002 1 0,02 0,06 10 10 10 10 20 20 0,02 0,02 0,02 0,004 0,004 0,02 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2
28.01.2013 1 0 0 7 0,5 5
25.02.2013 0 0 0 6,8 0,5 10 0 6,0
28.05.2013 0 0 0 6,8 0,5 8 0 6,5 0
24.09.2013 65 0 0 7,4 0,5 8
12.11.2013 21 0 0 7,1 0,6 8 0 6,3
27.01.2014 5 0 0 7,1 0,2 2
17.03.2014 2 0 0 6,9 0,2 5
07.04.2014 0 0 0 6,9 0,2 7
26.05.2014 8 0 0 7,3 0,5 2 0 6,4 0
16.06.2014 0 0 0 7 0,4 8
14.07.2014 6 0 0 7,5 1,0 10
18.08.2014 0 0 0 6,9 0,3 8 0 6,3 0
13.10.2014 0 0 0 7,3 0,6 10
13.10.2014 2 0 0 6,9 0,8 8
17.11.2014 2 0 0 7,3 0,5 2 0 6,0 0
08.12.2014 0 0 0 6,9 0,5 2
23.03.2015 4 0 0 7,1 0,5 2
13.07.2015 1 0 0 6,9 0,2 2
17.08.2015 1 0 0 7,5 0,1 2 0 7,5
21.09.2015 135 0 0 7,8 8,2 12
16.11.2015 11 0 0 6,8 0,1 6
18.01.2016 300 0 0 7,6 0,1 12 8
11.04.2016 3 0 0 7,2 0,1 3
13.06.2016 2 0 0 7,2 0,1 1
11.07.2016 16 0 0 7,3 0,2 0 0 7,5 0
17.10.2016 55 0 0 7,7 0,1 1
15.11.2016 3 0 0 7,1 0,2 2 0 4,9 0
15.11.2016 18 0 0 7,1 0,2 2 0 4,9 0
06.12.2016 75 0 0 7,8 0,2 2
10.01.2017 229 0 0 7,37 0,2 2 0 81,3 0 0,023 0
20.02.2017 0 0 0 7,05 0,2 3 0
14.03.2017 2 0 0 7,31 0,2 3 0
03.04.2017 0 0 0 6,97 0,2 3 0 7,9 0 0,01 0
08.05.2017 0 0 0 6,9 0,3 3 0 9,7 0 0,011 0
08.05.2017 0 0 0 6,95 0,2 2 0 7,8 0 0,007 0
12.06.2017 2 0 0 6,89 0,3 2 0
10.07.2017 0 0 0 7,11 0,2 2 0
14.08.2017 72 0 0 7,06 0,5 2 0 7,0 0 0,009 0 7,6
12.09.2017 6,48 0,4 2 96,0 0 0,005 3,6 5,4 5,51 0,045 1,3 0,034 0,42 0,005 0,022 0,058 0,002 0,64 0,007 0,002 0,004 0 4 0 0 0 0 0,05 0,002 1 0,02 0,06 10 10 10 10 20 20 0,02 0,02 0,02 0,004 0,004 0,02 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2
09.10.2017 9 0 0 6,86 0,4 2 0 9,4
16.11.2017 0 0 0 7,26 0,3 3 0 5
11.12.2017 12 0 0 7,1 0,5 4 0 6,7 0 4,4
08.01.2018 0 0 0 7,14 0,2 2 0 7,0 0 0,008 0 6,6
12.02.2018 0 0 0 7,1 0,3 3 0 9,3 0 1,4
13.03.2018 46 0 0 7,07 0,4 20 0 3,8
13.03.2018 52 0 0 7,03 0,5 4 0 4,4
13.03.2018 0 0 0 6,84 0,3 15 0 4,2
16.04.2018 0 0 0 7,1 0,4 5 0 6,5 1,6
09.05.2018 0 0 0 6,97 0,3 4 0 7,4 0 0 7,6
09.05.2018 4 0 0 6,93 0,3 4 0 7,3 7,8
11.06.2018 3 0 0 6,99 0,3 4 0 4,6
09.07.2018 1 0 0 7,18 0,4 3 0 8,3 0 7,4
13.08.2018 0 0 0 7,2 0,4 2 0 7,5 0 0,005 0 9,4
08.10.2018 0 0 0 7,06 1,2 7 0 7,6
12.11.2018 0 0 0 7 0,7 6 0 0 7
10.12.2018 1 0 0 7 0,7 3 0 6,1 0,012 0 6,4
07.01.2019 11 0 0 6,9 0,3 5 0 6,3 0 5,6
04.02.2019 2 0 0 6,94 0,3 3 0 6,2
13.03.2019 71 0 0 7,14 0,4 3 0 5,4
08.04.2019 0 0 0 7,03 0,5 3 0 6,8 0 0,012 0 6,6
06.05.2019 0 0 0 6,88 1,1 4 0 6,2
03.06.2019 52 0 0 7,27 0,3 3 0 7,6
08.07.2019 4 1 0 7,19 0,4 4 0 6,8
05.08.2019 33 0 0 7,25 0,2 3 0 7,2 0 0,005 0 5,2
02.09.2019 0 0 0 7,17 0,3 3 0 7,2 0 6
07.10.2019 0 0 0 7,08 0,5 3 0 6

2011 Powered By MapGraph